The IRC Prelude

door David Caraballo (DC-itsme) en Joseph Lo (Jolo)
vertaalt in het Nederlands door Wedlock… 3/5/98

The original version of this page is at http://www.irchelp.org/irchelp/new2irc.html

Translations: български | Deutsch | Español | Français | Greek | עברי | Indonesia | Italiano | Nederlands | Portugues | Turkce

1. Wat is IRC, en hoe gaat het in zijn werk?

IRC (Internet Relay Chat) geeft de mogelijkheid om real-time te communiceren met mensen over gans de wereld. Het bestaat uit verschillende netwerken (of “netten”) van IRC servers, machines die gebruikers toelaten om te verbinden naar het IRC. De grootste netwerken zijn EFNet (het originele IRC Netwerk, met regelmatig meer dan 32000 bezoekers), Undernet, IRCnet, DALnet, en Libera.Chat.

Het komt er op neer dat een gebruikers (zoals jij) een programma opstart (een “client” heet dat) om te verbinden naar een server op een van de IRC netwerken. De server speelt informatie door van en naar andere servers van hetzelfde netwerk. Aanbevolen clients zijn:

Laat alsjeblief niet na om de documentatie te lezen die bij de clients meegeleverd wordt.

Eens je verbonden bent met een IRC server op een IRC netwerk, zal je meestal een of meerdere “kanalen” vervoegen, en met andere personen conversren daar. Op Efnet zijn er meer dan 12000 kanalen, allemaal gewijd aan een ander onderwerp. Gesprekken kunnen openbaar zijn (waarbij iedereen op het kanaal kan zien wat je zegt) of privŽ (gesprekken tussen 2 personen, die al dan niet zich op hetzelfde kanaal bevinden). IRC is geen “spelletje”, en ik zou heel sterk aanbevelen om personen die je op IRC ontmoet, op dezelfde manier te behandelen als een persoon waar je mee telefoneert, of waar je persoonlijk mee praat. Indien niet, zouden er ernstige gevolgen kunnen aan gegeven worden.

2. Enkele details

Kanaalnamen beginnen meestal met een #, zoals bijvoorbeeld #irchelp. Dezelfde kanalen zijn gedeeld door alle IRC servers op het zelfde netwerk, dus je hoeft je niet op hetzelfde netwerk te bevinden als je vrienden. (Er zijn ook kanalen die beginnen met & in plaats van #. Deze kanalen zijn niet gedeeld door alle servers op het netwerk, maar bestaan enkel lokaal op die server).

Elke gebruiker is op het IRC bekend als een “nick”, zoals smartgal of funguy. Om conflicten te vermijden met andere gebruikers, is het beter om een nick te gebruiken die niet zo veel voorkomt. Bv. “John” zou een slechte keuze zijn. Op bepaalde netwerken, behoren de nicks, noch de kanalen aan niemand toe. Dit kan ook tot conflicten leiden, dus als je hevig je “eigendom” opeist, kan je beter naar netwerken verbinden die “services” bieden, zoals Undernet, DALnet, en enkele kleine IRC netwerken.

IRC Server worden onderhouden door IRC Admins en IRC Operators, of “IRC Ops”. IRC Ops onderhouden de servers zelf, en op EFnet en vele andere netwerken, zullen ze zich niet mengen in persoonlijke vetes, kanaal takeovers, verloren ops recupereren, etc… Ze zijn GEEN “IRC Cops”.

3. Praten, en commando’s gebruiken

Commando’s en tekst worden in hetzelfde veld ingegeven. Standaard beginnen commando’s met een /. Als je een grafische client hebt, zoals mIRC voor Windows, kunnen vele commando’s worden uitgevoerd door ikonen aan te klikken met de muis. Maar het is sterk aanbevolen dat je eerst de basis commando’s leert te typen. Wanneer je commando’s intypt, hou dan ook de aandacht gericht op de spaties en de hoofdletters. De basiscommando’s werken op alle goeie clients.

Enkele voorbeelden worden hieronder gegeven. Veronderstel hierbij dat je nick “jenick” is en dat je je in kanaal #cool bevindt.

What you type
What happens
/join #cool
Je vervoegt het kanaal #cool.
/who #coolness
Geeft informatie over de gebruikers op het kanaal.
@ = kanaal op, terwijl * een IRC op voorstelt.
hoi iedereen
Iedereen op #cool ziet <jenick> hoi iedereen. (Je hoeft je eigen nick niet in te geven.)
/me is de paashaas
Iedereen in #cool ziet * jenick is de paashaas
/leave #coolness
Je verlaat het kanaal.
/whois Tomm
Je krijgt informatie over Tomm, of welke nick je ook ingeeft.
/whois jenick
Dit is wat anderen over jou zien.
/nick newnick
verandert je nick naar "newnick"
/msg Tomm hi there.
Enkel Tomm ziet je bericht (Je hoeft niet op een kanaal te zitten opdat dit zou werken).
/ping #cool
Geeft informatie over de vertraging tussen jou en iedereen op #cool.
/ping Tomm
Geeft informatie over de ve rtraging tussen jou en Tomm alleen.
/dcc chat MaryN
TDit stuurt MaryN een DCC CHAT aanvraag. MaryN typt /dcc chat jenick om de connecite toe te staan. DCC chat is sneller (en zonder lag/vertraging) en veiliger dan /msg.
/msg =MaryN Hi there!
Eens een DCC verbinding is tot stand gebracht, gebruik dan het /msg =nick message om berichten uit te wisselen (let op het = teken). DCC gaat niet via de servers, en is dus onafhankelijk van server vertragingen, net splits, enz.
/help
Dit werkt in de meeste clients.. probeer het!
/quit good night!
Je verlaat IRC volledig, met de vertrekboodschap zodat anderen "*** Signoff: jenick (good night!)" zien.

Opmerking: Als je je in geen kanaal bevindt, zullen lijnen niet voorafgegaan door ene / geen enkele reactie hebben, en vele commando’s zullen anders werken, of gewoon niet werken. Hinweis: Wenn man sich in keinem Channel aufhŠlt, ist in dem sogenannten

4. Waar kan je heengaan?

Je kan heel veel leren, door een kanaal te vervoegen, en gewoon te luisteren en een beetje te praten voor een tijdje. Probeer bijvoorbeeld eens deze kanalen: #new2irc, #newuser, #newbies, of #chatback. Deze zijn dan wel iets drukker: #chat, en #ircbar.

Voor hulp met mIRC client, probeer #new2mirc of #mirchelp. Voor hulp met algemene IRC vragen, ga je naar #irchelp.

Om je eigen kanaal te vormen, met de naam #mijnkanaal (als #mijnkanaal nog niet bestaat), typ je /join #mijnkanaal. Het channel wordt aangemaakt, en je wordt automatisch op.

5. Smilies en Jargon

:-) is een lachend gezicht, en :-( droef gezicht. ;-) is een knipoogje, om onder andere ironie aan te geven :~~( is wenend :-P is de tong uitsteken. :-P ~~ is kwijlen (-: linkshandige smiley, enz.. Er zijn natuurlijk honderden smileys.

Hier zijn enkele veelgebruikte IRC afkortingen:

  brb = be right back          ik ben zo terug
  bbiaf = be back in a flash       ik ben op een knipoog terug
  bbl = be back later          ik kom later wel terug
  ttfn = ta ta for now          tot binnekort
  np = no problem            geen probleem
  imho = in my humble opinion       in mijn bescheiden mening
  lol = laughing out loud        luid lachend
  j/k = just kidding           het was maar een grapje
  re = hi again, as in "re hi"     hallo
  wb  = welcome back           welkom terug
  wtf = what the f--k          wat zullen we nu krijgen?
  rtfm = read the f--king manual     lees de f* handleiding
                      (Help file, Readme, etc..)
  rotfl = rolling on the floor laughing  over de vloer rollend van het lachen

6. Een goeie raad

Etiquette

Verbinding verbroken door /list ?

Lastiggevallen worden, en aanvallen

7. Problemen met IRC servers, en een server kiezen

Op dit punt, ben je klaar om te gaan “chatten” op IRC. Voor het grootste deel, zullen de commando’s eerder vermeld op deze pagina, volstaan voor beginners, maar er kunnen nog andere dingen mislopen in IRC.

Netsplits

Lag

Server lijsten

PING? PONG!

Een herinnering over DCC CHAT

8. Meer gedetailleerde hulp

Voor verdere informatie over deze onderwerpen, en ook over andere commando’s, kan je onze website bezoeken op http://www.irchelp.org/. Daar kan je hulpbestanden vinden zoals:

Op de web site zul je ook geavanceerde informatie vinden voor specifieke IRC clients, zoals:

De mIRC client heeft ook uitstekende ingebouwde help files geschreven door Tjerk Vonck (mirc@dds.nl). Selecteer Ircintro.hlp vanuit het Help menu.

9. Een waarschuwing

IRC scripts zijn een verzameling van commando’s die je client zal uitvoeren. Vele goeie scripts zijn gehacked, zodat wanneer je ze laad, je de veiligheid ernstig kan in gedrang brengen (iemand kan op je account toegang krijgen, al je bestanden wissen, je mail lezen, enz..). Er zijn ook boosdoeners die mensen proberen virussen en andere slechte dingen proberen door te sturen. Net zoals in het dagelijkse leven, neem niets aan van een vreemdelijk. Er zijn al vele incidenten geweest van deze aard, en niet slechts enkelen. Start nooit een script op, tenzij je weet wat elke lijn doet, zelfs niet als het je werd gegeven door je vriend, aangezien je vriend misschien de moeite niet heeft gedaan om te zoeken naar goed-verstopte “trojans”.

Automatische DCC GET is een heel slecht idee. Eens het aanstaat, sta je open voor gevaren die gaan van de verbinding verbreken met de server, tot iemand anders controle geven over je computer. Heel veel mensen hebben al ernstige problemen moeten doorstaan omwille van deze DCC autoget instelling.

Origineel Document-Informatie:
DC-itsme (carabalo@hilbert.geom.umn.edu) CREDITS: Much of the credit belongs to

     FreeSoft, Prysm,
     hershey (rmullen@gmx1.com), Jolo 
     turtle (dhansen@baltic.cis.usouthal.edu),
     and other #irchelp helpers on EFnet, from whose many very
     helpful suggestions this file has greatly benefited.

Vertaald door / Translated by Wedlock (adepette@venturi.net)