Встъпление в IRC

от David Caraballo (DC-itsme) и Joseph Lo (Jolo)
версия 1.1.5,
последни промени от 6/1/2000
преведена от Станислав Захариев(sofit)

Оргиналът на този сайт може да бъде намерен на тази страница http://www.irchelp.org/irchelp/new2irc.html

Translations: български | Deutsch | Español | Français | Greek | עברי | Indonesia | Italiano | Nederlands | Portugues | Turkce

Съдържание

  1. Какво е IRC и как работи
  2. Малко подробности
  3. Команди за говорене и влизане
  4. Къде да отида
  5. Някои усмивки и жаргон
  6. Някои съвети
  7. Проблеми с IRC сърверите и избиране на IRC server
  8. По-подробна помощ
  9. Няколко предупредителни думи

1. Какво е IRC и как работи?

IRC (Internet Relay Chat или по кратко казано чат) осигурява начин за комуникиране в реално време със хората по целия свят. То се състои от различни мрежи от IRC сървери, машини, които позволяват на потребителя да се ìвлезеî в IRC. Най-големите мрежи са EFnet (Първоначалната мрежа, обикновенно има над 32,000 потребителя едновременно), Undernet, IRCnet, DALnet, Libera.Chat и нека да не забравяме първата българска IRC мрежа - UniBG.

Обикновено, потребителят (като теб) пускат програма (наречена ìклиентî), за да се свърже със сървера от неговата IRC мрежа. Сървера препредава информацията към и от другите сървери от същата мрежа. Препоръчителни клиенти:

Прочети документацията за своя клиент.

Един път щом си се вързал към IRC сървера на някоя IRC мрежа, ти ще можеш да ìвлезешî в един или повече ìканалиî(така наречените ìстаиî) и да разговаряш с много други потребители. На UniBG, обикновенно има повече от 3000 каналa, всеки един посветен с различна ìтемаî. Разговорът може да е публичен (където всеки от канала може да види какво пишеш) или личен (съобщения само между двама човека, които може да не са в един и същи канал). IRC не е ìиграî, много силно препоръчвам да се отнасяте към хората, които срещнете в IRC, със същата учтивост, с която се отнасяте когато говорите по телефона, или може да има сериозни последствие.

[ Съдържание ]

2. Малко подробности

Имената на каналите обикновенно започват със #, както #irchelp. Същите канали са достъпни от всички IRC сървери на същата мрежа, така че няма нужда да си на сървера на своя приятел. (Има също и канали започващи със &, а не със #. Тези канали не са достъпни от всички сървери на мрежата и съществуват локално на самиа сървер.)

Всеки потребител е познат в IRC с псевдоним, като smash3r или kratuna. За да избегнете конфликти с другите потребители, най-добре е да използвате псевдоним, който е простичък, например ìjohnî е оскъден избор. На някои мрежи псевдонимите не пренадлежът на никого, нито и каналите. Това може да доведе до конфликт, така че, ако се чувствате силно привързан към ìпритежателносттаî на подобни неща, ще предпочетете мрежи със ìservicesî като UniBG, Undernet, DALnet, или други по-малки мрежи.

Каналите се държат от оператори, които могат да контролират каналите като избират кой може да влезе (като ìбанватî някои потребители), кой трябва да напусне (като ги ìкикнеî от канала), и дори кой може да говори (като сложи ìmoderatedî на канала)! Операторите в канала имат пълен контрол над тяхната стая, и тяхното решение е заключително. Ако сте банати от канала, пратете /msg към оператор в канала и приятно го питайте дали можете да бъдете ìпуснатî обратно вътре (вижте командата /who във следващия раздел, за да разберете как да откриете оператори). Ако те са Ви игнорирали или /who не дава никакъв отговор, защото канала е таен (+s), отидете някъде другаде, където сте повере приветстван.

IRC сърверите са държът от IRC админи и от IRC оператори. IRC операторите управляват самия сървер, на UniBG и на много други мрежи, не се включват в лични спорове, тайковъри на канали, възстановяване на загубени опове, и т.н. Те не са ìIRC ченгета.î

[ Съдържание ]

3. Команди за говорене и влизане

Командите и текстът се пишат в на едно и също поле. По подразбиране, командите започват с / .Ако имате графичен клиент какъвто е mIRC за Windows, повечето команди могат да бъдат изпълнени като цъкнете върху иконите със показалеца на мишката. Както и да е, много силно е препоръчано първо да научите основните IRC команди. Когато пишете командите, обръщайте внимание на мястото между командите и главните букви.Основните команди работят на всички добри клиенти.

Някои примери са дадени по долу. В тези команди, се предполага, че прякора ви е ìyournickî и че сте в канал с име #coolness.

Твоят приятел ìKoNaNî е в #coolness с теб, и приятелката ти ìThrillî е в IRC, но не е в канала с теб. Можете да пробвате тези примери общо взето като замените съответнияте имена на псевдонима или канала.

Когато напишеш

Какво става

/join #coolness

Влизаш в канала #coolness.

/who #coolness

Дава информация за потребителите в канала.

@ = оператор в канала, докато * означава IRC оператор.

Здравейте всички

Всички в #coolness виждат <yournick> Здравейте всички (Няма нужда да си пишете собствения псевдонима-а.)

/me е розов заек

Всички в #coolness виждат * yournick е розов заек

/leave #coolness

Излизаш от канала.

/whois Thrill

Получаваш информациа за Thrill или за какъвто псевдоним напишете.

/whois yournick

Това е информация, която другите потребители сте видят за теб.

/nick newnick

Сменяте си псевдонима а на "newnick"

/msg Thrill Здравей.

Само Thrill вижда твоето съобщение (няма нужда да сте в един канала за да работи това).

/ping #coolness

Дава информация за забавянето(отиване и връщане) между теб и всеки в #coolness.

/ping Thrill

Дава информация за забавянето(отиване и връщане) само между теб и Thrill

/dcc chat KoNaN

Това праща мобла към KoNaN за DCC чат сесия. KoNaN пише /dcc chat yournick за да завърши връзката. DCC чатът е по-бърз(без лаг) и по сигурен от /msg.

/msg =KoNaN Здравей!

Веднъж щом DCC връзката е установена, използвайте /msg =nick съобщениа за да обменяте съобщения (забележка: знакът =). DCC не минава през сърверите, и заради това не е под въздействие на лаг на сървера, сплит на мрежата и т.н.

/help

Това работи при повечето клиенти. Пробвайте го!

/quit Лека нощ!

Излизате напълно от IRC, с коментара при излизане, който другите виждат "*** Signoff: yournick (Лека нощ!)".

Бележка: Когато не сте в канал линиите не започващи с / нямат ефект, и много други определени команди не работят или успяват да проработят.

[ Съдържание ]

4. Къде да отида

Можете да научите много, когато влезете в канала и само стоите ìслушатеî или говорите временно с някой. За начинаещи следните канали са препоръчителни: #irchelp, #help, #beginner, #newuser, #new2irc, #newbies, или #chatback. По-натоварени алтернативи са: #bulgaria i #salata.

За помощ свързана с mIRC клиент, пробвайте да влезете в #new2mirc или #mirchelp. За помощ главно свързана с IRC въпроси, влезте в #irchelp.

За да създадете канал с име #mychannel (ако #mychannel все още не съществува), напишете /join #mychannel. Каналът е създаден и автоматично сте направен оператор.

[ Съдържание ]

5. Някои усмивки и жаргон

:-) е усмихващо се лице, наклонете си главата на ляво за да го видите. По същия начин е и, :-( - намръщено лице. ;-) е намигващо. :~~( е плачещо, докато :-P е когато някой се плези. :-P ~~ е когато някой се лигави или дрънка глупости. (-: е левичарска усмивка, и т.н. Има стотици от тези личица.

Ето няколко думи, образувани от началната буква на други думи, които се използват в IRC:

brb =  be right back(след малко се връщам)

bbl =  be back later(по-късно ще се върна)

np  =  no problem(няма проблем)

lol =  laughing out loud(смея се на висок глас) 

re  =  hi again, as in 're hi'(здравей отново, като в 're здравей')

wtf =  what the fó-k(какво по дяволите...)

rotfl = rolling on the floor laughing(търкалям се по пода смейки се)

bbiaf = be back in a flash(връщам се след миг)

ttfn = ta ta for now(ta ta за сега)

imho = in my humble opinion(от моето скромно мнение)

j/k = just kidding(само се майтапя)

wb = welcome back(добре дошъл отново)

rtfm = read the f--king manual(прочети ш**н*то ръководство)

 [ Съдържание ]

6. Някои съвети

Етикет

Пишейки само с големи букви(чрез caps-lock), КАТО ТОВА, се счита за викане и трябва да се избягва. Също така, не се повтаряйте или в противен случай ìфлудитеî канала с много линии от текст наведнъж. Поправете си терминологията, например ìканалî, не ìчат стаяî.

Докато сте в канала, следвайте ръководството на оператора в канала. Ако им противоречите, може да бъдете ìритнатî от канала насилствено и може би ìбанатиî. От друга страна повечето оператори в канала са гладни за власт и могат да ви ритнат или банат за неоснователна причина. Ако това се случи, или някой от канала Ви притеснява, просто напуснете канала ñ има хиляди други канали.

Изключен при използване на командата /list?

Ако бъдете изключен при използване на командата /list, пробвайте да смените сърверите, неотдавашен лист на каналите е достъпен на WWW chanlist.

Тормозене и атаки

Ако някой започне да Ви тормози или флооди, напуснете канала или използвайте командата /ignore. За повече подробности потребителите, които използват mIRC, вижте страницата flood предпазване, потребителите, които оволнизползват ircII, напишете /help ignore. Добра идея е да си сложите +i (невидим) за да избегнете лошите съобщение и тормоза ñ ако сте ìневидимî главно потребителите, които са с вас в един канал, ще могат да определят с какъв псевдоним сте.

Ако някой друг Ви изключва или ви ìразбиваî връзката, вижте страницата Denial of Service or “Nuke” Attacks. Правилата на сървера можете да прочете когато напишете /motd.

[ Съдържание ]

7. Проблеми с IRC сърверите и избиране на IRC сървер.

В момента Вие сте готови за ìчатенеî в IRC.В повечето случаи командите по-горе трябва да стигнат за начинаещ, но нещата може да отидат на зле в IRC.

Разделяне на мрежата

Мрежите могат да се разделят (net split), по такъв начин разделяйки ви с потребителите, с които говорите. Тези прекъсвания на връзките обикновенно са относително кратки, но понякога чести.

Забавяне

По често срещат проблем е забавянето, където има забележимо забавяне между времето когато ти напишеш нещо и между времето когато друг го прочете. Избиране на сървер близко до теб е един начин да се опиташ да се оттървеш от забавянето. Забавянето може да де определи чрез командата /ping (виж раздела команди по-горе). Веднъж щом намерите по-добър сървер, командата за сменяне на сървера е /server imeto.na.servera.tuk.

Списък на сърверите

На повечето клиенти, когато напишете /links, се показва списък със сърверите на мрежата. Изполвайте командите умерено, не повече от един-два пъти в една подред, или може да ви сбъркат с ìlink търсачî, който прави проблеми.

Ping? Pong!

Потребители на mIRC: Ping? Pong! в прозорчето ìstatusî означава, че сърверът, на който сте, Ви е ìпингналî, за да провери дали все още сте свързани. Вашият клиент автоматично отговаря с ìпонгî. Не се тревожете за тези неща.

Напомняне за DCC чата

Командата /dcc chat може да бъде използвана за установяване на клиент-клиент връзка, за да се избегне забавянето и няма да бъде прекъсната от разделяне на мрежата! Провере вашата документацията, за да видите как се използва тази команда. В повечето клиенти, можете да отворите DCC чат връзка, когато напишете /dcc chat nicka_s_koito_iskate_da_napravite_dcc. За да говорите през тази връзка, напишете /msg =nick каквото и да е (забележете знака =). В mIRC, можете да започнете DCC чат сесия като натиснете на DCC и после на Chat от менюто и след това напишете псевдонима на потребителя, с когото искате да направите връзката. Един прозорец се отваря за тази dcc чат сесия.

[ Съдържание ]

8. По-подробна помощ

За допълнителна информация по тези въпроси, както и по други команди, посетете следната страницата http://www.irchelp.org/. Там ще намерите много помощни файлове, като например:

На тези страници ще получите повече информация за определените IRC клиенти:

Търсите други клиенти? Най-изчерпателния източник за клиентите може да бъде намерен на FTP архива hacktic или на WWW архива на irc.org. Клиентите са организирани по групи като Windows, Macintosh, DOS, Amiga, Java, и т.н.

Клиентът mIRC също има изключително добри вградени помощни файлове написани от Tjerk Vonck (mirc@dds.nl). Изберете Ircintro.hlp от менюто Help.

[ Съдържание ]

9. >Няколко предпупредителни думи

IRC скриптовете са разширение от команди, които вашият клиент ще поддържа. Много, иначе добри скриптове, са били ìхакваниî, така че ако ще ги ползвате, трябва да се замислите сериозно върху вашата сигурност (някой може да се влезе във вашия акоунт, да затрие всички файлове, прочете Вашата поща, и т.н.). Има също и злодеи, които се опитват да пращат на потребителите вируси и други лоши неща. Също като в реалния живот, не приемайте нищо от непознати. Има много случаи от този тип, не само няколко. Никога не пускайте скрипт преди да сте сигурни какво прави всяка една линия, даже и ако Ви е пратен от най-добрия приятел, понеже вашият приятел може да не е експерт в откриването на добре скрити ìтрояниî.

Автоматичното приемане на DCC е много лоша идея! Веднъж щом е пусната, Вие се поддавате на опасности свързани с откачене от сървера, на който сте се вързали,  от далечно разстояние, с даване на права на някой друг върху вашият компютър. Все пак доста малко хора се натъкват на сериозни проблеми, поради опцията автоматично приемане на DCC.

[ Съдържание ]

Специални поздрави за kratuna & smash3r.

Сега като прочетохте ръководството за начинаещи, влезте в IRC и се забавлявайте!

Или ако се интересувате да научите нещо повече, проверете документациите на официалната страница на #IRChelp.